1.3.2013

Helmikuun kokous osin virtuaalisena

Neuvottelukunnan edellinen kokous oli jo pari viikkoa sitten 13.2., mutta blogipäivitys on jäänyt odottelemaan. Odottelu on johtunut siitä, että yksi kokouksen tärkeimmistä asioista jäi aavistuksen kesken, ja neuvottelukunta jatkoi sen käsittelyä vielä kokoukseen jälkeen virtuaalisesti. Mutta nyt asia on valmis, ja minunkin on aika kirjoitella taas tänne blogiin. Varsinkin kun olin kipeänä vuoden ensimmäisen tammikuisen kokouksen, eikä siitä siksi tullut blogimerkintääkään.

Yllä mainitsemani kesken jäänyt asia oli jo viime vuonna alkanut lemmikkien lopettamiskysymys, johon ministeriö tarvitsi neuvottelukunnan kannan maaliskuun alkuun mennessä. Kuten jo aiemmassa viestissä kirjoitin, on Eläinsuojelulakia ja siihen liittyvää Eläinsuojeluasetusta tarve muokata eläinten lopettamista käsittelevin osin EU-direktiivin takia jo ennen parin vuoden kuluttua koittavaa kokonaisuudistusta. Joten tätä mahdollisuutta hyödyntäen ministeriö on päättänyt tarkastaa seura- ja harrastuseläinten lopettamista koskevat kohdat jo nyt. Varsinainen lakiesitys on käynyt jo lausuntokierroksellakin, mutta Eläinsuojeluasetus jossa täsmällisemmät yksityiskohdat määritellään on vielä ministeriössä valmistelun alla. Ja tämän valmistelun avuksi neuvottelukunnaltamme pyydettiin lausuntoa, jota on nyt sitten viime kuukausien aikana viilattu.

Koko lausunto tulee luettavaksi neuvottelukunnan viralliselle sivulle aikanaan, mutta ajattelin käydä tässä läpi muutamia eläinharrastajille mielestäni merkittäviä muutoksia, joita neuvottelukuntana päädyimme suosittelemaan.

Nykyisen tietämyksen valossa hiilidiokdisi, joka on yleisesti ollut käytössä lopetuskaasuna mm. jyrsijöitä kasvatettaessa ei aiheuta välitöntä tajunnan menetystä, vaan aiheuttaa tuskallisen tukehtumisen tunteen. Tästä syystä päädyimme esittämään hiilidioksidin vaihtamista kaasuihin jotka eivät tukehtumisen tunnetta aiheuta. Käytännössä harrastajakasvattajalle helpoiten saatavilla olevia tällaisistä kaasuista lienevät helium ja ilokaasu.

Nisäkkäiden nuorten poikasten lopettaminen päähän lyömällä on nykyään sallittua. Neuvottelukunta katsoi että menettely on hyväksyttävä ainoastaan niiden jyrsijöiden poikasten kohdalla jotka syntyvät kehittymättöminä. Isompien tai kehittyneempinä syntyvien lajien poikasten (mm. kissat ja marsut) lopettamisen päähän lyömällä neuvottelukunta kuitenkin otti negatiivisen kannan.

Kolmantena harrastajille selvästi näkyvänä muutoksena neuvottelukunta esittää tarkennuksia akvaariokalojen, lintujen, herppien ja selkärangattomien lopetustapoihin. Tällä hetkellä asetuksessa puhutaan ainoastaan "pienikokoisesta seura- ja harrastuseläimestä" ja niitä kaikkia koskevat samat pykälät. On kuitenkin selvää että vaikkapa tarantellan lopettaminen eroaa melkoisesti kissan, kultakalan tai undulaatin lopettamisesta. Tästä syystä neuvottelukunta laati oman eläinryhmäkohtaisen suosituksensa hyväksyttävistä lopetustavoista. Esimerkkinä esityksistä mainittakoon vaikkapa neilikkaöljyn käyttö kalojen tainnuttamisessa, mikä menetelmänä on jo ollut yleisesti käytössä harrastajien keskuudessa.

Nyt sitten mielenkiinnolla odotamme millainen asetus ministeriöstä lopulta putkahtaa ulos. Neuvottelukuntahan ainoastaan antoi oman lausuntonsa, jota ministeriö käyttänee yhtenä lähteenä varsinaista asetusta laatiessaan. Uskoisin että ministeriön laatima eläinsuojeluasetuksen muutosehdotus lähtee lausuntokierrokselle vielä tässä lähiaikoina. Sittenpähän se nähdään :)

 

Muita asioita kokouksesta:
Eläinsuojeluvaltuutetun virka etenee: työpaikkailmoitus saattaa olla tätä kirjoittaessani jo ilmestynyt, tai pian ilmestymässä. Neuvottelukunnan oma määritelmä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnista on valmistumassa: en vielä uskalla siitä sanoa paljoakaan, mutta määritelmä on saanut kattavan sisällön ja visuaalisen muodon. Toivottavasti voimme julkaista sen pian. Ja viimeisenä eläinlääkäri ja neuvottelukunnan varajäsen Mari Vainionpää piti mainion esityksen kissasta, sen hyvinvoinnista ja sitä nykyään koskevista laista. Kissan asemahan ei yhteiskunnassamme ole mitenkään selkeä (taikka hyvä), mikä on yksi asia johon neuvottelukunta haluaa jatkossa haluaa puuttua. Marin esitys oli ikäänkuin johdanto kaikelle kissoista jatkossa neuvottelukunnassa käytävälle keskustelulle. Kolmen kisulin omistajana itsekin jään odottamaan mielenkiinnolla.